Calculadora
amb
Fraccions


   Com es poden executar programes DOS sota Windows?    Anys enrere vaig escriure amb Turbo Pascal de Borland un petit programa per MS-DOS que calcula amb fraccions i que efectua uns quants altres càlculs, amb la particularitat de que es pot treballar amb nombres de fins a 50 decimals. Ja que no abunden els programes que calculen amb fraccions, ofereixo aquí gratuïtament el programa, que pot ésser útil a més d'una persona. Penso particularment en els professors d'escola que han de corregir treballs i han d'inventar problemes pels seus alumnes.

    El programa amb el nom de FRACCIO.EXE funciona amb el DOS incorporat a les diferents versions de Windows. Activant l'opció corresponent es poden guardar els càlculs efectuats sobre un fitxer FRACCIO.TXT situat en el directori de treball. Si ja existís un fitxer d'aquest mateix nom, aquest es perdria. S'ha d'anar amb compte!

    Ja que el programa es va concebre per funcionar sota MS-DOS, els fitxers s'haurien de llegir amb un editor MS-DOS, ja que els editors del Windows interpretarien malament les lletres accentuades.

    Es pot instal·lar el programa amb una icona com si fos un programa Windows. Per fer això s'ha de fer servir l'explorador de Windows. En aquest programa auxiliar es fa clic amb la tecla dreta sobre el programa FRACCIO.EXE i es selecciona l'opció 'Crear acceso directo'. El nou símbol que es crea es pot arrossegar sobre la superfície de treball de Windows. En aquest cas el fitxer FRACCIO.TXT que es crea es situa en el mateix directori que el programa.L'autor en cap cas es farà responsable dels possibles danys que pugui causar el seu programa.

    Programa de fraccions [45 kB]